Τιμοκατάλογος

Υψηλή Περίοδος

Από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου
 

  • Μονόχωρα Διαμερίσματα δύο ατόμων: 50 €
  • Δίχωρα Διαμερίσματα τριών ατόμων: 60 €
  • Δίχωρα Διαμερίσματα τεσσάρων ατόμων: 65 €

Χαμηλή Περίοδος

Από 16 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου και
Από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου

  • Μονόχωρα Διαμερίσματα δύο ατόμων: 45 €
  • Δίχωρα Διαμερίσματα τριών ατόμων: 55 €
  • Δίχωρα Διαμερίσματα τεσσάρων ατόμων: 60 €